23.-25. 7. 2022.

Sveta Ana, moli za nas!

TRODNEVNICA; 23. VII. – 25. VII.  2022.

SUBOTA, 23. VII.: U 18,20 MOLITVA KRUNICE; U 18,50 PJESMA,  MOLITVA LITANIJA; MISA U 19 SATI

NEDJELJA, 24. VII.: U 18,20 MOLITVA KRUNICE; U 18,50 PJESMA, MOLITVA LITANIJA; MISA U 19 SATI

PONEDJELJAK, 25. VII.:  U 18,20 MOLITVA KRUNICE; U 18,50 PJESMA, MOLITVA LITANIJA; MISA U 19 SATI.

PROSLAVA SV. ANE
UTORAK, 26. VII. SLAVLJE SVETE ANE
MISE SU U 7,30 I 19 SATI