4. listopada 2021.

Blagdan sv. Franje Asiškog svečano ćemo proslaviti pod večernjom sv. misom u 19,00 sati. Euharistiju će predslaviti don Tihomir Šutalo, salezijanski provincijal.

Franjevci kapucini zagrebačkog samostana sv. Leopolda Bogdana Mandića blagdan sv. Franje Asiškog, 4. listopada 2021., svečano će proslavit pod večernjom sv. Misom u 19,00 sati koju će, u samostansko-župnoj crkvi Sv. Leopolda B. Mandića, predslaviti don Tihomir ŠUTALO, provincijal salezijanaca.

 

Za vrijeme sv. Mise fratri kapucini i članovi Franjevačkog svjetovnog reda će obnoviti svoje redovničke zavjeta, a članovi Franjevačke mladeži svoja obećanja.