Kategorija: Župne aktivnosti

Misli sv. Leopolda
Riječ poštena čovjeka, koji nam nešto obećava, ispunja nas pouzdanjem. Koliko li nas onda više riječ Božja treba ispunjati pouzdanjem!

Arhiva