Uz obljetnicu proglašenja svetim Leopolda Bogdana Mandića – petak, 16. listopada, od 8:00 do 20:00 sati

OBLJETNICA PROGLAŠENJA SVETIM LEOPOLDA MANDIĆA je u ovaj petak, 16. listopada. Stoga je taj dan u našoj župi cjelodnevno euharistijsko klanjanje. Presveto će nakon jutarnje sv. mise biti izloženo u crkvi cijeli dan do večernje sv. mise.
Svečani završetak euharistijskog klanjanja u 18:30 i sv. misu u 19:00 sati predvodit će fra Franjo Vuk, nacionalni duhovni asistent OFS-a i Frame.