Crkva sv. Leopolda Mandića

Radno vrijeme župnog ureda
Župni ured radi svaki dan od 9,00 do 12,00
te od 16,00 do 18,00 sati!
 
Subotom od 9,00 do 12,00 sati!
 
Nedjeljom i blagdanima župni ured ne radi!
Popis ulica župe sv. Leopolda Bogdana Mandića
Agacijska, Aleja tišine, Avenija Dubrava (nep. br.), Babinečka, Banovićka, Beloslavečka, Bjelašnička, Blaževdolska, Borkovečka, Brestik, Budinšćinska, Ciglenečka, Deanovečka, Degidovečka, Derventska, Dravska, Dravski zavoj, Evrenička, Ervenički odvojak, Gojlanska, Grđevačka, Grižanska (nep. br.), Hrvatskog proljeća, Husinečka, Idrijska, Jamnička, Jasenovečka, Kakanjska, Kamenska, Kobaritska, Konjščinska, Konjšćinski zavoj, Koritnička, Križnog puta, Laška, Lašvanska, Lašvanski odvojak, Litijska, Litijski odvojak, Lonjska, Lozovačka, Ljubijska, Makarska, Marinovečka, Martinovečka, Maunska, Maunski odvojak, Međugorska, Mirna, Mišulinovečka, Mljekarska, Mramorni prilaz, Novačka (do br. 122), Novački zavoj, Oporovečka (do br. 109), Orlečka, Paklenička, Papučka, Pernatska, Pirovska, Plaška, Plavnička, Plješevička, Potočka, Presečka, Prijedorska, Prištinska, Radenska, Radešićka, Rastovačka, Sjeničarska, Srijemska, Sv. Leopolda, Šalovečka, Šemovečka, Širinečka, Škabrnjska, Škabrnjski odvojak, Temovečka, Teslićka, Tolminska, Topolovečka, Topolovečki priključak, Trbovljanska, Trepčanska, Tržna, Tuzlanska, V. Jurčića, Valturska, Vareška, Velenjska, Vinkuranska, Virovska, Vižovljanska, Vodička, Zadravečka, Zavodovićka, Zdenačka, Zdenački zavoj, Zdenački prilaz, Žitna.
Kontakt župa

Adresa

Sv. Leopolda Mandića 41
10040 Zagreb-Dubrava

Telefon

01 2958 200

e-mail

zupa.leopold@gmail.com
Kapucinski samostan

Adresa

Sv. Leopolda Mandića 41
10040 Zagreb-Dubrava

Telefon

01 2958 212

e-mail

kapucinileopoldzagreb@gmail.com

Kap.  provincijalat

Adresa

Sv. Leopolda Mandića 41
10040 Zagreb-Dubrava

Telefon

01 2982 520

e-mail

provincija@kapucini.hr
Uprava Župe

Fra Miljenko Vrabec, upravitelj župe
Rođen je u Zagrebu 1978. Doživotne zavjete položio u Zagrebu 2003. Za svećenika zaređen u Zagrebu 2005. Za župnog upravitelja imenovan 2017. godine.

Fra Nedjeljko Golubar, župni vikar
Rođen u Varaždinu. Za svećenika zaređen 1995. u Zagrebu. Doživotne zavjete položio 4. listopada 1994. godine u Zagrebu. Za župnog vikara imenovan 2015. godine.

Fra Juro Šimić, župni vikar
Rođen u Brčkom, BiH 1978. Doživotne zavjet položio u Zagrebu 2003. Za svećenika zaređen u Zagrebu 2004. Na službu župnog vikara imenovan 2014 godine.

Linkovi

Kapucinska provincija sv. Leopolda B. Mandića
http://kapucini.hr/

Zagrebačka nadbiskupija
http://www.zg-nadbiskupija.hr/

Redovnice i redovnici u Hrvatskoj
http://www.redovnistvo.hr/

IKA – Informativna katolička agencija
http://ika.hkm.hr/

HKR – Hrvatski katolički radio
http://hkr.hkm.hr/

GK – Glas Koncila
http://www.glas-koncila.hr/

Facebook Župe
https://www.facebook.com/LeopoldMandicDubrava/?ref=page_internal

Ljudima prijatelj
http://ljudima-prijatelj.blogspot.hr/

Sv. Padre Pio
http://www.padrepio.hr