Misli sv. Leopolda
Iako se ne mogu dičiti nikakvim pravima - jer čovjek je, kada stane pred Boga, ništa; štoviše, moglo bi se reći da predstavlja grijeh, jer je on taj koji čini grijeh -ipak je milosrđe uzvišene Gospodarice beskrajno. Ono mi je silno potrebno, jer osjećam svu svoju slabost. Presveta je Djevica naša Majka, i to je dovoljno.