Župa

Adresa: Svetog Leopolda Mandića 41, 10040 Zagreb-Dubrava
Telefon: 01 2958 200
E-adresa: zupa.leopold@gmail.com

Crkva sv. Leopolda

Iz prošlosti Župe

U svrhu plodonosnijeg pastoralnog rada otvorena je, u ulici Borska 35, koja se nalazila na području župe sv. Mihaela, 17. svibnja 1963. godine kuća s javnom kapelom u kojoj se je prva euharistija slavila 6. prosinca 1964. godine. U travnju 1976. godine ta je kuća proglašena samostanom, a 2. svibnja iste godine, samostan i kapela su stavljeni pod nebesku zaštitu Leopolda Bogdana Mandića. U tom prostoru, samostanski i liturgijsko-pastoralni život, kao sastavnom dijelu zagrebačke Dubrave i župe sv. Mihaela, odvijao se sve do 1998. godine kada se, nakon dugogodišnjih priprema i razmišljanja, započinje s gradnjom nove crkve i samostana sv. Leopolda B. Mandića, u istoimenoj ulici na prostoru uz OŠ Dr. A. Starčevića.

Odlukom zagrebačkog nadbiskupa Josipa Bozanića, a na prijedlog uprave hrvatskih kapucina, u ljeto 2001. godine započeta je reorganizacija župe sv. Mihaela, koja je teritorijalno obuhvaćala cijelu zagrebačku Dubravu, kao i s osnivanjem novih župa.

Posebnosti Župe

Župa je hodočasničko svetište sv. Leopolda Bogdana Mandića i sv. o. Pija. U njoj se od jeseni 2005. godine nalazi i sjedište Hrvatske kapucinske provincije sv. Leopolda Bogdana Mandića.