Kategorija: Najave događanja

Misli sv. Leopolda
Presveta je Djevica stajala uz Križ, kao Majka božanske Žrtve. Ona sasvim sigurno na nebu prisustvuje nekrvnoj žrtvi, na korist svega ljudskoga roda. To znači da u nebu imamo srce Majke.

Arhiva