Autor: webmaster

Misli sv. Leopolda
Viđenje sv. Ivana u Otkrivenju koje se odnosi na Gospu pokazuje nam kako su njena majčinska skrb i briga za nas tolike te bi se gotovo moglo reći da se trajno žrtvuje. No, ne moramo se bojati da je radi toga manje blažena.

Arhiva