28. 9. 2022.

Budući prvopričesnici i krizmanici obvezni su sudjelovati na župnom vjeronauku

RASPORED ŽUPNOG VJERONUKA ZA PRVOPRIČESNIKE

OŠ A. STARČEVIĆA

Jutarnja smjena u školi (3.b i c):

3.a = SRIJEDA 18:30 – 19:10

3.b = UTORAK 15:30 – 16:10

3.c = UTORAK 16:15 – 16:55

Popodnevna smjena u školi (3.b i c):

3.a = SRIJEDA 18:30 – 19:10

3.b = UTORAK 9:00 – 9:40

3.c = PETAK 10:30 – 11:10

OŠ ŽUTI BRIJEG

3.a i d = SRIJEDA 16:30 – 17:10

3.b i c = SRIJEDA 17:15 – 17:55

VJERONAUK VODI Č. S. KARLA MANDIĆ


RASPORED ZA KRIZMANIKE

ŠKOLA A. STARČEVIĆA

8A – ČETVRTAK U 8,30 ILI U14,00 SATI

8B – ČETVRTAK U 9,15 ILI 14,45

8C – ČETVRTAK U 10,00 ILI U15,30

8D – ČETVRTAK U 10,45 ILI U 16,15

ŠKOLA ŽUTI BRIJEG

SVI RAZREDI U PONEDJELJAK U 9,00 ILI 17,00

VJERONAUK VODI FRA JOSIP ĆIBARIĆ, ŽUPNI VIKAR