Misli sv. Leopolda
Shvaćam Vaše žalosne prilike, jer - vidite - i moja je obitelj, nekoć bogata, izgubila svu svoju imovinu te pala u bijedu. Prošao sam to i sam te stoga razumijem Vašu bol.

Arhiva