Raspored blagoslova 2017./2018.

ŽUPA SVETOG LEOPOLDA BOGDANA MANDIĆA
ZAGREB – DUBRAVA

SRIJEDA, 27. 12. 2017.
Dravska, Dravski zavoj, Brestik, Lonjska, Plaška, Topolovečki priključak Topolovečka, Laška, Mljekarska, Mramorni prilaz, Aleja tišine, Mirna, Žitna, Vladimira Jurčića

ČETVRTAK, 28. 12. 2017.
Zdenačka, Zdenački zavoj do broja 6, Ljubijska (od Oporovečke do kraja), Oporovečka, Degidovečka, Litijska, Litijski I. odvojak, Litijski II. Odvojak, Tolminska, Škabrnjska, Škabrnjski odvojak, Prištinska, Šalovečka, Agacijska, Marinovečka, Plavnička, Ervenička, Ervenički odvojak, Kobaritska, Blaževdolska, Koritnička

PETAK, 29. 12. 2017.
Grižanska, Lašvanska, Radenska, Novobilski odvojak, Vodička, Bjelašnička,  Jamnička, Kamenska, Novačka, Maunska, Maunski odvojak, Potočka

SUBOTA, 30. 12. 2017.
Hrvatskog proljeća

UTORAK, 02. 1. 2018.
Ljubijska (do Oporovečke), Zavidovićka, Orlečka, Trbovljanska, Derventska, Kakanjska, Grđevačka, Tuzlanska, Jasenovačka, Teslička, Sv. Leopolda Mandića, Ciglenečka, Banovička

SRIJEDA, 03. 01. 2018.
Plješevička, Međugorska, Deanovečka, Širinečka, Gojlanska, Sjeničarska, Makarska, Pernatska

ČETVRTAK, 04. 01. 2018.
Velenjska, Prijedorska, Srijemska, Mišulinovačka, Papučka, Paklenička, Lozovačka, Konjščinska, Konjščinski zavoj Avenija Dubrava kućni br. 1 -31, Avenija Dubrava zgrada br. 41, Trepčanska, Presečka, Virovska, Idrijska

PETAK, 05. 01. 2018.
Vareška, Križnog puta, Rudolfa Kolaka, Tržna i naknadni blagoslovi.

(Za naknadne blagoslove molimo javite se osobno u sakristiji i župnom uredu ili putem telefona na broj 01/2958-200)