Župa sv. Leopolda Bogdana Mandića, Zagreb – Dubrava

VAŽNO!
Crveni broj (u zagradi) označava sveukupni broj kuća (tj. dvorišta) ili stanova koje pojedini svećenik u tom danu posjećuje.


PONEDJELJAK, 27. 12. 2021.

1. fra BRANKO LIPŠA i bo. MARIO KARADAKIĆ: Banovićka (62), Derventska (10);
2. fra NEDJELJKO GOLUBAR: Srijemska (32);
3. fra RATKO RADIŠIĆ: Virovska (33), Mišulinovačka (1);
4. fra JURE ŠARČEVIĆ: Papučka (10), Presečka (9), Paklenička (8);
5. fra TADEJ FABIĆ: Konjščinski zavoj (6), Lozovačka (4), Jasenovačka (21), Tuzlanska (2), Grđevačka (5), Kakanjska (6);
6. fra JOSIP ĆIBARIĆ: Konjšćinska parni (37);
7. fra TOMISLAV TRANDLER: Konjšćinska neparni (50).


UTORAK, 28. 12. 2021.

1. fra BRANKO LIPŠA: Trbovljanska (35);
2. bo. MARIO KARADAKIĆ: Zavidovićka (37);
3. fra NEDJELJKO GOLUBAR: Prijedorska (45);
4. fra RATKO RADIŠIĆ: Velenjska (30);
5. fra JURE ŠARČEVIĆ: Orlečka (30);
6. fra TADEJ FABIĆ: Vareška (36);
7. fra JOSIP ĆIBARIĆ i fra TOMISLAV TRANDLER: Teslićka (72).


SRIJEDA, 29. 12. 2021.

1. fra RATKO RADIŠIĆ: Trepčanska (29);
2. fra JOSIP ĆIBARIĆ: Idrijska (38);
3. fra NEDJELJKO GOLUBAR i fra BRANKO LIPŠA: Ljubijska do Oporovečke (70);
4. fra TADEJ FABIĆ: Sv. Leopolda Mandića (42), bo. MARIO KARADAKIĆ: Ljubijska od Oporovečke (47);
5. fra JURE ŠARČEVIĆ: Tržna (29);
6. fra TOMISLAV TRANDLER: Plješivička (37).


ČETVRTAK, 30. 12. 2021.

1. fra JOSIP ĆIBARIĆ: Hrvatskog proljeća 22 i 24 i 32 (50);
2. fra NEDJELJKO GOLUBAR: Hrvatskog proljeća 18 i 20 i 22A (58);
3. bo. MARIO KARADAKIĆ: Hrvatskog proljeća 30 i 34 (52);
4. fra TADEJ FABIĆ: Hrvatskog proljeća 26 i 28 (63);
5. fra BRANKO LIPŠA: Hrvatskog proljeća – obiteljske kuće (44);
6. fra TOMISLAV TRANDLER: Hrvatskog proljeća 36-38-40 (55);
7. fra RATKO RADIŠIĆ: Avenija Dubrava kućni br. 1-31 (13), Avenija Dubrava zgrada br. 41 (15);
8. fra JURE ŠARČEVIĆ: Ciglenečka (29).


PETAK, 31. 12. 2021.

1. fra BRANKO LIPŠA i fra JOSIP ĆIBARIĆ: Gojlanska (57);
2. fra TOMISLAV TRANDLER i fra TADEJ FABIĆ: Širinečka (62);
3. fra RATKO RADIŠIĆ i bo. MARIO KARADAKIĆ: Međugorska (50);
4. fra NEDJELJKO GOLUBAR: Sjeničarska (36);
5. fra JURE ŠARČEVIĆ: Pernatska (21).


PONEDJELJAK, 3. 1. 2022.

1. fra TADEJ FABIĆ: Mramorni prilaz (56);
2. fra JURE ŠARČEVIĆ: Mirna (24);
3. don BRANKO ČAGELJ: Grižanska zgrade od br. 1 do 11 (54);
4. fra ANTUN RADOVANIĆ: Grižanska zgrade od br. 13 do 21 (64);
5. fra JOSIP ĆIBARIĆ: Deanovečka (42);
6. fra RATKO RADIŠIĆ: Grižanska – obiteljske kuće (28) i zgrada 21A (10);
7. fra NEDJELJKO GOLUBAR: Oporovečka – OBITELJSKE KUĆE (50);
8. fra BRANKO LIPŠA: Aleja tišine (10), Makarska (20).


UTORAK, 4. 1. 2022.

1. fra JOSIP ĆIBARIĆ: Zdenačka (42);
2. fra BRANKO LIPŠA: Degidovečka (30);
3. fra JURE ŠARČEVIĆ: Škabrnjska, Škabrnjski odvojak (13), Zdenački zavoj – do kućnog broja 6 (5);
4. fra ANTUN RADOVANIĆ: Vodička (50);
5. don BRANKO ČAGELJ: Novačka (55);
6. fra RATKO RADIŠIĆ: Jamnička, Bjelašnička, Kamenska, Maunska, Maunski odvojak (20), Potočka (11);
7. fra TADEJ FABIĆ: Križnog puta parni (45);
8. fra NEDJELJKO GOLUBAR: Križnog puta neparni (37).


SRIJEDA, 5. 1. 2022.

1. fra ANTUN RADOVANIĆ: Mljekarska (32), Radenska (15), Novobilski odvojak (3);
2. don BRANKO ČAGELJ: Dravska (56);
3. fra JURE ŠARČEVIĆ: Dravski zavoj (8), Koritnička (6), Blaževdolska (11);
4. fra BRANKO LIPŠA: Litijska (2), Litijski I. odvojak, (12), Litijski II. odvojak (4), Tolminska (8);
5. fra RATKO RADIŠIĆ: Brestik (18), Plaška (8);
6. fra NEDJELJKO GOLUBAR: Lonjska (28);
7. fra JOSIP ĆIBARIĆ: Plavnička (25), Ervenička (9), Ervenički odvojak (2);
8. fra TADEJ FABIĆ: Prištinska (14), Šalovečka (5), Agacijska (10), Marinovečka (7), Kobaritska (3);


PETAK, 7. 1. 2022.

1. fra TADEJ FABIĆ i don BRANKO ČAGELJ: Rudolfa Kolaka i OPOROVEČKA ZGRADE (60);
2. fra ANTUN RADOVANIĆ: Topolovečka neparni (43);
3. fra JOSIP ĆIBARIĆ: Topolovečka parni (31);
4. fra NEDJELJKO GOLUBAR: Žitna (32);
5. fra JURE ŠARČEVIĆ: Topolovečki priključak (11);
6. fra RATKO RADIŠIĆ: Laška (34);
7. fra BRANKO LIPŠA: Lašvanska (22).