20.-23. 9. 2022.

Sveti Padre Pijo, moli za nas!

TRODNEVNICA: 20.-22. IX. 2022.

Trodnevnu pripravu predvodi p. Tomislav Rukavina, župnik na Sljemenu.

PROSLAVA SV. PADRA PIJA: 23. IX. 2022.

Glavnu misu na sam blagdana, 23. rujna 2022. u 19 sati, predvodi mons. Giorgio Lingua, apostolski nuncija u Republici Hrvatskoj.

Više na: www.padrepio.hr