Od ponedjeljka, 2. prosinca 2019., pa kroz cijelo vrijeme došašća pozivamo vas na MISE ZORNICE u 6,00 sati (ujutro) kao posebni vid naše duhovne priprave u došašću!

Duhovna priprava za Božić

Sljedeća nedjelja je 1. NEDJELJA DOŠAŠĆA kojom započinjemo novu liturgijsku godinu i vrijeme Došašća, naše duhovne priprave za Svetkovinu Božića.

Ujedno je to i prva nedjelja u mjesecu prosincu – dan molitve za duhovna zvanja!

Sljedeće nedjelje nakon svake sv. mise predstavlja se u našoj crkvi i zajednica „Cenacolo“ koja brine o liječenju i rehabilitaciji ovisnika.