Hrvatski kapucini 2010.

Kapucini u Hrvatskoj

U Hrvatsku su kapucini najprije došli u Rijeku gdje 1610. grade svoj samostan. U Zagreb (Gornji Grad, Grič) dolaze 1618. te djeluju sve do 1788. kada je samostan raspušten odredbom cara Josipa II. U Varaždin dolaze te grade svoj samostan 1699., u Osijek 1703., u Split 1691., u Karlobag 1710., u Beograd 1718.

Danas franjevci kapucini u Hrvatskoj imaju svoje samostane u Zagrebu (sv. Mihael, sv. Leopold), Varaždinu, Osijeku, Rijeci, Karlobagu, Splitu, Dubrovniku i Topuskom. Od hrvatskih kapucina znameniti su: Mihael Anđeo Božidarević, general Reda (1712-1719); Marin iz Senja, misionar Like i Krbave; Štefan Zagrebec, pučki pisac i propovjednik; Angelik Bedenik, misionar i biskup u Indiji; Robert Menini, misionar i biskup u Bugarskoj; Bernardin Škrivanić, širitelj katoličkog tiska i marijanske (Lurdske) pobožnosti; Anzelmo Canjuga, glazbenik; Tomislav J. Šagi Bunić, Hadrijan Borak, Zdenko Tenšek, profesori, teolozi, filozofi. Ipak, naš najsvjetliji lik, jest sv. Leopold Bogdan Mandić.

Tijekom povijesti braća kapucini u Hrvatskoj uglavnom vrše tradicionalni franjevačko-kapucinski apostolat: ispovijedanje, propovijedanje, katehizacija, pučke misije, rad u bolnicama i zatvorima.

Naša djelatnost danas je uglavnom vezana uz župni pastoral. No, isto tako nastoje se razvijati i tipično franjevačko-kapucinske djelatnosti: pučke misije i pobožnosti, vođenje duhovnih vježbi i obnova, ispovijedanje, propovijedanje, rad s mladima (Frama) i ministrantima, s članovima OFS-a, duhovna skrb za bolesnike, stare i nemoćne. Novonastala društveno-politička situacija otvorila je i mogućnosti bavljenja nekim novijim i drugačijim pastoralnim aktivnostima i potrebama Crkve. Tako su neka braća angažirani oko predavanja vjeronauka u školama. Uz to, neki se bave i tipično znanstvenim radom poučavajući na fakultetu i baveći se znanstvenim radom. Kapucini su danas češće prisutni i u sredstvima javnog priopćivanja (tisak, radio, TV), a i sami izdaju nekoliko glasila, od kojih je najpoznatiji “Ljudima prijatelj” posvećen upoznavanju i štovanju sv. Leopolda B. Mandića u našoj domovini.

(Više o prisutnosti, životu i djelovanju kapucina u Hrvatskoj vidi na: www.kapucini.hr).