Veće ljubavi nitko nema od ove: da tko život svoj položi za prijatelje.