13. 2. 2022.

Danas slavimo 6. nedjelju kroz crkvenu godinu.
Župni vjeronauk za prvopričesnike i krizmanike je redovit po ustaljenom rasporedu.
Sve potičemo da se uključite kao volonteri u čišćenju crkvenih prostora subotom nakon mise u 7:30.
Unatoč nepovoljnoj situaciji oko cijene plina odlučili smo, uz vašu pomoć, grijati crkvu.

Danas slavimo 6. nedjelju kroz crkvenu godinu.


ŽUPNI VJERONAUK:

Župni vjeronauk za prvopričesnike i krizmanike je redovit po ustaljenom rasporedu.

Sljedeća nedjelja  je 7. NEDJELJA KROZ GODINU, sv. mise su u 7:30; 9:00 11:00 i 19:00 sati.

Od tiska preporučamo novi broj Glasa Koncila, glasnik sv. Leopolda Mandića i ostali tisak kojeg možete naći na stoliću za tisak na ulazu crkve.


Posebne obavijesti: sve vas potičemo da se uključite kao volonteri u čišćenju crkvenih prostora subotom iza svete Mise u 7:30. Crkvu i dalje grijemo te smo zahvalni za svaku materijalnu pomoć koju nam darujete te se i dalje preporučujemo u vašu dobrotu.