27. 3. 2022.

Pobožnost križnog puta kroz cijelu korizmu je svakog petka i utorka u 18:30 sati!
U dnu crkve, kod tiska, je škrabica u koju možete staviti svoj dar za ljude u Bosni i Hercegovini
Na crkvenom ulazu možete nabaviti uskrsne ukrase. Prihod od prodaje ide za potrebite obitelji.

KROZ KORIZMU je POBOŽNOST KRIŽNOG PUTA svakog utorka i petka u 18:30 sati.

ŽUPNI SUSRETI I KATEHEZE:

  • Župni vjeronauk za prvopričesnike i krizmanike je redovit po ustaljenom rasporedu.
  • Susret Franjevačke mladeži je utorkom u 20:15 sati.
  • Susret Franjevačkog svjetovnog reda je četvrtkom u 20:15 sati.
  • Probe i susret za župne ministrante su svake subote u 11:00 sati.
  • Zainteresirani za pjevanje u župnom zboru neka se jave orguljašici Petri poslije svake nedjeljne sv. mise.
  • Pjevanje za djecu osnovne škole je u subotu u 10 sati.

Sljedeća nedjelja  je 5. KORIZMENA NEDJELJA, sv. mise su u 7:30; 9:00 11:00 i 19:00 sati.


Na crkvenom ulazu možete nabaviti uskrsne ukrase za stol, dom i obitelj, djelo je to vrijednih ruku volontera našeg župnog Caritasa. Prihod od prodaje ide za nabavu hrane za potrebite obitelji o kojima skrbi naš župni Caritas.

Solidarnost s ljudima u BiH

U dnu crkve, kod tiska, je škrabica u koju možete staviti svoj dar za ljude u Bosni i Hercegovini.

Od tiska preporučamo novi broj Glasa Koncila, Kanu, Mak i ostali tisak kojeg možete naći na stoliću za tisak na ulazu crkve.