Župni oglasi

4. KORIZMENA NEDJELJA – 14. 3. 2021.
_
KROZ KORIZMU je POBOŽNOST KRIŽNOG PUTA svakog utorka i petka u 18:30 sati.
_
U petak, 19. ožujka, slavimo SVETKOVINU SV. JOSIPA – zaručnika Bl. Dj. Marije.
Sv. mise u našoj crkvi su u 7:30 i 19:00 sati.
_
KORIZMENA PROCESIJA:
Uskoro se navršava godina dana od početka pandemije u Hrvatskoj i zagrebačkog potresa, spominjući se tih događaja, u subotu, 20. ožujka, s početkom u 10:00 sati ispred naše katedrale oblikovat će se KORIZMENA PROCESIJA s postajama kod Kamenitih Vrata i crkve Sv. Marka koja će svoj hod završiti euharistijskim slavljem u kapeli sv. Roka na Rokovu perivoju oko 11:30 sati. U procesiji će se nositi relikvije Sv. Roka, Sv. Sebastijana i sv. Karla Boromejskog (svetaca zaštitnika u pandemijama) i sv. Emigdija (zaštitnika od potresa).
Naš nas je nas je Nadbiskup pozvao da se duhovno pridružimo procesiji molitvom „Srednjeg časa“ božanskog časoslova, molitvom „Anđeo Gospodnji“ i prigodnom molivom za zaštitu od bolesti i potresa.
_
ŽUPNI SUSRETI I KATEHEZE:
• Župni vjeronauk za prvopričesnike i krizmanike je redovit po ustaljenom rasporedu.
• Susret Franjevačke mladeži je utorkom u 20:15 sati.
• Susret Franjevačkog svjetovnog reda je četvrtkom u 20:15 sati.
• Probe za nove župne ministrante su svake subote u 11:00 sati.
• Zainteresirani za pjevanje u župnom zboru neka se jave orguljašici Petri poslije svake nedjeljne sv. mise.
_
Sljedeća nedjelja je 5. KORIZMENA NEDJELJA, sv. mise su u 7:30; 9:00 11:00 i 19:00 sati.
_
Na crkvenom ulazu možete nabaviti uskrsne ukrase za stol, dom i obitelj, djelo je to vrijednih ruku volontera našeg župnog Caritasa. Prihod od prodaje ide za nabavu hrane za potrebite obitelji o kojima skrbi naš župni Caritas.
_
Od tiska preporučamo novi broj Glasa Koncila, Kanu, Mak i ostali tisak kojeg možete naći na stoliću za tisak na ulazu crkve.