U malome si bio vjeran, uđi u radost gospodara svoga!