Zapovijed ljubavi: Ovo je prva zapovijed. Druga je pak ovoj slična.