Trebalo je da Krist sve to pretrpi i treći dan da uskrsne