24. 9. 2023.

U srijedu je sv. Vinko Paulski;
U petak su arkanđeli Mihael, Rafael i Gabrijel;
U subotu je sv. Jeronim;
Sljedeća nedjelja je 26. kroz godinu.

KROZ TJEDAN SLAVIMO:

  • SRIJEDA: Sv. Vinko Paulski, prezbiter
  • PETAK: SV. MIHAEL, RAFAEL I GABRIJEL, ARKANĐELIsvečano se slavi u istoimenoj našoj župi u Donjoj Dubravi – svečano Euharistijsko slavlje je u 19:00 sati
  • SUBOTA: Sv. Jeronim, prezbiter i crkveni naučitelj

OD 25.9. DO 3.10. ZAPOČINJEMO DEVETNICU U ČAST SV. FRANJE. U 18:20 POČINJU POBOŽNOSTI, KRUNICA, LITANIJE I MOLITVE. U 19 SATI JE SVETA MISA S PRIGODNOM PROPOVIJEDI. NAKON MISE JE OPHOD OKO KIPA SV. FRANJE.

Od tiska na stoliću za tisak preporučamo osobito Glas Koncila, Mali koncil, Kanu….