26. 2. 2023.

Korizma je vrijeme od 40 dana za promjenu vlastitog života.
Kroz Korizmu vas pozivamo na pobožnost Križnog puta!
Ovaj tjedan su kvatre, a završava Liturgijom kvatri u subotu.
Sljedeća nedjelja je 2. korizmena nedjelja.

Započeli smo pokorničko vrijeme korizme u kojem smo kroz ovih 40 dana pozvani na promjenu svojeg života.

Kroz cijelu korizmu potičemo vas da odbacimo sve dosadašnje grešne navike, razuzdane zabave i svaki oblik neumjerenosti te se okrenemo činjenju dobrih dijela, molitvi, pokori, čitanju Božje Riječi i obraćenju.

Ovaj prvi tjedan korizme je zato kvatreni tjedan koji završava Liturgijom kvatri u subotu.

Kroz cijelu korizmu potičemo vas na pobožnost križnog puta utorkom i petkom u 18:30 sati, te na euharistijsko klanjanje i duhovne razgovore i ispovijed četvrtkom od 16 sati i dalje. Četvrtkom u 18.30 organiziramo svečanu molitvu večernje, koju vode bogoslovi s Kaptola.


ŽUPNI VJERONAUK:

Župni vjeronauk za prvopričesnike i krizmanike je po redovitom rasporedu.

Sljedeća nedjelja je 2. korizmena nedjelja, sv. mise su po redovitom rasporedu.

Od tiska preporučujemo Glas Koncila, Mali Koncil, Kanu – obiteljsku reviju i ostali tisak kojeg možete naći na stoliću kod ulaza u crkvu.