Krštenje

Napomena!

 • Roditelji koji nisu vjenčani, ne mogu krstiti svoje dijete. Ako ne postoji nikakva zapreka, moraju se crkveno vjenčati.
 • Roditelji koji su civilno, a nisu crkveno vjenčani, a nemaju zapreke za to moraju se prvo vjenčati.
 • Barem jedan roditelj mora biti kršten i katolik.
 • Bez dopuštenja župnika  i valjanog razloga ne dopušta se krštenje izvan vlastite župe stanovanja.

Prijava i potrebni dokumenti

 • Krštenje djeteta prijavljuje roditelj, a dovoljno je doći 15-ak dana prije planiranog datuma.
 • Rodni list djeteta (može i kopija)
 • JMBG i/ili OIB djeteta (može i kopija)
 •  Potvrda o vjenčanju roditelja (ili obiteljska knjižica)
 • Posvjedočenje za kumovanje (ili obiteljska knjižica)
 • Dopuštenje za krštenje izvan vlastite župe stanovanja  – ako se ne pripada ovoj župi (donijeti iz  župe stanovanja).

Termini krštenja

 • Subotom u 16,00 sati.
 • Nedjeljom za vrijeme mise u 11,00 sati ili nakon mise u 12,00 sati.

Služba kuma na krštenju i/ili krizmi

 • Da bi netko u Katoličkoj Crkvi bio kum ili kuma na krštenju ili krizmi, dotični mora imati primljene sakramente: krštenje, pričest i krizmu.
 • Ako je osoba koja želi biti kum (kuma) u braku, tada mora biti vjenčana u crkvi i nerastavljena.
 • Ako je osoba, koja je bila crkveno vjenčana, sada rastavljena, ne može biti kum ili kuma na krštenju i krizmi, ako živi u nekoj drugoj izvanbračnoj vezi.
 • Ako je osoba, koja je bila crkveno vjenčana, rastavljena i poslije rastave ne živi u nekoj drugoj vezi, može biti kum ili kuma.

Vjenčanje

Napomena!

 • Na razgovor oko mogućeg datuma i termina vjenčanja u crkvi, potrebno je doći prije svih ostalih dogovora i rezervacija vezanih uz vjenčanje (sala, itd.).

Potrebni dokumenti

 • Krsni i slobodni list ne stariji od 6 mjeseci (dobiva se u župi krštenja)
 • Potvrda o krizmi
 • Potvrda o ispunjenju pretpostavki za sklapanje braka u vjerskom obliku (vadi se u Matičnom uredu Dubrava).
 • Potvrda o završenom zaručničkom tečaju.
 • Dopuštenje za vjenčanje izvan župe stanovanja (donose oboje zaručnika iz svojih župa stanovanja  koji ne pripadaju ovoj župi)

Pouka za vjenčanje

 • Srijedom u tjednu vjenčanja nakon večernje sv. Mise u 19,30 sati.

Uređivanje crkve za vjenčanje i drugo

 • U dogovoru sa župnikom planira se uređenje Crkve.
 • Sviranje za vrijeme vjenčanja dogovara se sa župnikom.

Termini vjenčanja

 • Petak u 17,30 sati.
 • Subota u 16,45; 17,30; 18,15 sati.

Kroz korizmu nemamo vjenčanja!

Zaručnički tečaj – bliža priprava za brak

Oblici sklapanja braka

 • Brak u Republici Hrvatskoj mogu sklopiti hrvatski državljani i stranci pod zakonom propisanim uvjetima.
 • Brak se može sklopiti u građanskom obliku i u vjerskom obliku s učincima građanskog braka.
 • Građanski oblik braka sklapa se isključivo pred matičarem.
 • Vjerski oblik braka s učincima građanskog braka sklapa se pred službenikom vjerske zajednice koja s Republikom Hrvatskom o tome ima uređene pravne odnose.
 • Osobe koje sklapaju brak u vjerskom obliku s učincima građanskog braka moraju udovoljiti istim uvjetima kao i osobe koje sklapaju brak u građanskom obliku.
 • Vjerski brak koji nije sklopljen pod uvjetima utvrđenim Obiteljskim zakonom nema učinke građanskog braka.
 • Osobe koje sklapaju brak u građanskom obliku mogu, prije ili poslije toga čina sklopiti vjerski brak po propisima vjerske zajednice kojoj pripadaju

Predavanja na tečaju održavaju: Svećenik, profesor psihologije, liječnik, bračni par

Prijava za tečaj: www.zg-nadbiskupija.hr (naslov: pastoral obitelji)

Bolesničko pomazanje

Sakramenat bolesničkog pomazanja ubraja se među sakrament ozdravljanja. Njime Crkva izražava brigu i za svoje članove koji trpe, pokazujući da ih ne zaboravlja, nego na njih misli, pomaže im i za njih moli, preporučajući ih Gospodinu Isusu da ih spasi, onome koji nevolje uzima na se i sam trpi. “On slabosti naše uze i boli ponese!” (Mt 8,17)


Napomena!

 • Sakrament bolesničkog pomazanja pomaže ozdravljenju i duše i tijela.
 • Bolesničko pomazanje nije uvijek i „posljednja pomast“, i onaj ili ona koji ga prima ne znači da će odmah ili ubrzo umrijeti.
 • Mnogi u strahu od smrti izbjegavaju ovaj sakrament i odgađaju ga do trenutka da im zaista i bude „posljednja pomast“.
 • Sakrament bolesničkog pomazanja podjeljuje se isključivo osobama teško narušenog zdravlja, onima koji se nalaze u nekoj pogibelji ili prije nekog težeg i neizvjesnog operativnog zahvata.
 • Sakrament bolesničkog pomazanja može se iznimno i ponovno podijeliti ali samo onima koji su nakon prvog podjeljivanja prizdravili a kasnije se opet teško razboljeli.

Milosni plodovi sakramenta bolesničkog pomazanja

 • Bolesnik se sjedinjuje s Kristovom mukom za svoje dobro i dobro Crkve.
 • Prima potporu, mir i ohrabrenje da kršćanski podnosi tegobe bolesti ili starosti.
 • Prima oproštenje grijeha, ako ga nije mogao primiti u sakramentu ispovijedi.
 • Ponovno zadobiva zdravlje, ako to koristi duhovnom spasenju i postizanju vječnog života.

Sprovod

Napomena!

 • Crkveni sprovod ne može dobiti nekrštena osoba, osoba koja ne pripada Katoličkoj Crkvi, ili osoba koja je iz Crkve istupila.
 • Ako rodbina preminulu osobu sahranjuje izvan Zagreba, prijavljuje sprovod u župu gdje će biti sahranjena (dakle, ne ovdje).
 • Sprovodnu misu imamo odmah nakon sprovoda samo onda kada je pokojnik primio bolesničke sakramente (tj. ispovijed, pričest, ili bolesničko pomazanje). U slučaju da preminula osoba nije primila spomenute sakramente sv. Misu zadušnicu slavimo u 19,00 sati istoga dana.
 • Tijekom sprovoda moli se i pjeva Bogu, a ne priča se o svemu i svačemu.

Prijava

 • Prijavljuje se preminulu osobu koja teritorijalno pripada ovoj župi.
 • Poželjno je prijaviti sprovod barem dva-tri dana ranije.
 • Sprovod neka prijavljuje član obitelji ili najbliža rodbina.
 • Prilikom prijave sprovoda donijeti jednu Osmrtnicu tako da ju možemo staviti u oglasnu ploču ispred Crkve.

Potrebni podaci za preminulu osobu

 • Datum i mjesto smrti
 • Ime i prezime
 • JMBG i OIB
 • Mjesto  i datum rođenja
 • Ime i (dj.) prezime supružnika
 • Ime i (dj.) prezime roditelja
 • Adresa stanovanja
 • Je li pred smrt primio sakramente (ispovijed, pričest, bolesničko pomazanje)
 • Groblje, dan, datum i vrijeme sprovoda
 • Uzrok smrti