Kategorija: Najave događanja

Misli sv. Leopolda
Čovjek je po svojoj naravi biće koje traži društvo sebi sličnih, jer nitko nije sam sebi dostatan. Vjera još više posvećuje tu plemenitu težnju za drugima, jer nam zapovijeda ljubiti sve, a osobito one s kojima smo na poseban način povezani.

Arhiva